Koloneli

Hidden Man(2018)

___________________________________________________________________________
Një shpatë e re në vitin 1930, Kina kthehet në shtëpi për të provuar dhe zgjidhur një rast vrasje pesëvjeçar. Përshkruar si veprime i tre bandave së gangsterëve që përfshin “Let The Bullets Fly” dhe “Gone With The Bullets”.
____________________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed