Koloneli

Killers Anonymous (2019)

_______________________________________________________________________
Një grup mbështetës i vrasësve mbahet rregullisht, pjesëmarrësit ulen në një rreth besimi dhe ndajnë shkeljet e tyre.
_______________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed