Koloneli

Men in Black: International (2019)

_______________________________________________________________________
Burrat në të zezë kanë mbrojtur gjithmonë Tokën nga jashtoksort e universit. Në këtë aventurë të re, ata përballen me kërcënimin e tyre më të madh deri më sot: një krimë në organizatën Men in Black.
_______________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed