Koloneli

Dogtooth (2009)

_______________________________________________________________________
Një baba kontrollues dhe manipulues (Christos Stergioglou) e mbyll tre pasardhësit e tij të rritur në një gjendje fëmijërie të përhershme duke i mbajtur ata të burgosur brenda kompleksit familjar të varfër. Fëmijët janë të mërzitur me lot, pavarësisht nga shqetësimet si Christina (Anna Kalaitzidou), një punonjëse e babait të tyre që bën vizita të rregullta për shërbimin seksual të djalit (Hristos Passalis). Gjithnjë e më tepër kurioz për botën e jashtme, vajza e vjetër (Aggeliki Papoulia) nxit një plan për të shpëtuar.
_______________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed