Koloneli

Draug (2018)

________________________________________________________________________
Në shekullin e 11-të një misionar diku në pyjet e mëdha që kufizojnë pjesët veriore të Suedisë. Disa herojn duan ta shpëtojn dhe ta gjejn Nanna, një grua e re në misionin e saj të parë të vërtetë dhe kthimi i saj i parë në pjesën e vendit ku lindi. Por ajo që do të gjejnë thellë brenda atyre pyjeve është diçka tjetër plotësisht. Diçka e errët. Diçka e lashtë. Diqka e keqe.
________________________________________________________________________

Add commentMost popular

Most discussed