Koloneli

Inside Out (2015)

___________________________________________________________________________
Riley (Kaitlyn Dias) është një vajzë e lumtur, e hijshme 11-vjeçare Midwestern, por bota e saj kthehet me kokë poshtë kur ajo dhe prindërit e saj shkojnë në San Francisko. Emocionet e Riley – të udhëhequr nga Joy (Amy Poehler) – përpiqen ta udhëzojnë atë përmes kësaj ngjarjeje të vështirë, që ndryshon jetën. Sidoqoftë, stresi i kësaj lëvizje sjell Frymën (Phyllis Smith) në ballë. Kur gëzimi dhe trishtimi përfshihen pa dashje në largësinë e mendjes së Riley, emocionet e vetme që mbeten në Shtabin janë: Zemërimi, Frika dhe Mjerimi.
____________________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed