Koloneli

What Men Want(2019)

___________________________________________________________________________
Një grua është e mbyllur nga sportistët meshkuj në profesionin e saj, por fiton një avantazh të papritur mbi ta kur zhvillon aftësinë për të dëgjuar mendimet e meshkujve.
____________________________________________________________________________

Add commentMost popular

Most discussed