Koloneli

The Guilty (2018)


_______________________________________________________
Një oficer policie ka caktuar detyra të dërgimit të alarmit në një garë kundër kohës,
kur ai përgjigjet në një telefonatë emergjente nga një grua e kidnapuar.
________________________________________________________

Add commentMost popular

Most discussed