Koloneli

The Prodigy(2019)

___________________________________________________________________________
Një nënë e shqetësuar për djalin e saj të vogl që shqetësonë me sjelljen etij jo normale mendojnë se diçka mbinatyrore eka prekur atë.
____________________________________________________________________________

Add commentMost popular

Most discussed