Koloneli

The Furies (2019)

________________________________________________________________________
Një grua është rrëmbyer dhe e gjen veten në një vend të padëshiruar në një lojë vdekjeprurëse, ku gratë gjuhen nga burra të maskuar.
________________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed