Koloneli

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (2019)

________________________________________________________________________
Një gjuetar legjendar i demonëve (Jackie Chan), gjurmimi i bishave që hyjnë në dimensionin njerëzor, të ndihmuar nga një ligjvënës dhe një grup demonash miqësore.
________________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed