Koloneli

Ad Astra (2019)

Astronauti Roy McBride ndërmerr një mision nëpër një sistem diellor të pamundur për të zbuluar të vërtetën në lidhje me babajin e tij të humbur dhe ekspeditën e tij të rrezikshme që tani, 30 vjet më vonë, kërcënon universin.

Add comment

Most popular

Most discussed