Koloneli

Good Will Hunting (1997)

Will Hunting (Matt Damon) ka një IQ të nivelit gjenial, por zgjedh të punojë si portier në MIT. Kur ai zgjidh një problem të vështirë matematikor të nivelit të diplomuar, talentet e tij zbulohen nga profesori Gerald Lambeau (Stellan Skarsgard), i cili vendos të ndihmojë rininë e gabuar të arrijë potencialin e tij. Kur Will arrestohet për sulmimin e një oficeri policie, profesori Lambeau bën një marrëveshje për të marrë butësi për të nëse ai do të marrë trajtim nga terapisti Sean Maguire (Robin Williams).

Add comment

Most popular

Most discussed