Koloneli

The Last Black Man in San Francisco (2019)

________________________________________________________________________
Një i ri kërkon një shtëpi në qytetin në ndryshim që duket se e ka lënë pas.
________________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed