Koloneli

Child’s Play (2019)

________________________________________________________________________
Një nënë i jep djalit të saj 13-vjeçar një kukull lodër për ditëlindjen e tij, në dijeni të natyrës së saj më të sinqertë, ai vret gjithashtu njerëz që nuk i binden Andy.
________________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed