Koloneli

Knives Out (2019)

 


Një detektiv heton vdekjen e një patriarku të një familjeje eksentrike, luftuese.


Add comment

Most popular

Most discussed