Koloneli

TAG (2018)


__________________________________________________________
Një grup i vogël djemsh që kanë qenë shokë klase, organizojnë një lojë vjetore të ndërlikuar, që kërkon që disa të udhëtojnë në të gjithë vendin.
__________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed