Koloneli

In the Shadow of the Moon (2019)

________________________________________________________________________
Një oficer policie nga Filadelfia lufton me një krim të përjetshëm për të zbuluar një vrasës serik misterioz, krimet e të cilit kundërshtojnë ligjet njërzore.
________________________________________________________________________

Add comment

Most popular

Most discussed