Koloneli

A Quiet Place (2018)

_______________________________________________________________________________________________________
Një familje është e detyruar të jetojë në heshtje, duke u fshehur nga krijesat që gjuajnë sapo dëgjojnë tinguj.
_______________________________________________________________________________________________________

Add comment

REKLAMA


REKLAMA


Most popular

Most discussed